Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeren verstaan, daar zij niet door getallen kunnen aangeduid worden.

Het woord waarde heeft dus betrekking op alle kaarten van het aas tot en met de tien. '

Van gelijke kwaliteit zijn mitsdien twee boeren, twee vrouwen, twee heeren; van gelijke waarde twee azen, twee tweeën enz., of ook alle azen, alle vijven enz.

Mariage is de vereeniging van twee of meer kaarten van gelijke kleur, die in klimmende of dalende reeks op elkander gelegd worden. Bij de patience's wordt aangegeven of de mariages in klimmende dan wel in dalende volgorde gevormd moeten worden.

Bij eenige patience's komt het bij uitzondering voor, dat mariages ook van verschillende kleuren worden gevormd, hetgeen er echter bij aangegeven wordt.

Seriën zijn volgreeksen Van kaarten in klimmende of dalende orde, van gelijke of ongelijke kleur, naarmate het voorschrift luidt. Deze uitdrukking wordt voornamelijk gebruikt bij zulke patience's, waarbij de kaarten in loodrechte lijn half op elkander gelegd worden, ten einde te gelijk de onderliggende kaarten te kunnen overzien.

Hiërarchie is de regelmatige volgordeder kaarten vanieder der vier kleuren, zoowel in klimmende als dalende reeks.

Een whistspel bestaat uit 52 kaarten, 13 van elke kleur. De kaarten van elke kleur volgen elkaar op als volgt: aas, heer, vrouw, boer, tien, negen, acht, zeven, zes, vijf, vier, drie, twee.

Somtijds is het aas de laagste kaart, hetgeen dan in de beschrijving der patience wordt aangegeven.

Een piketspel bestaat uit 32 kaarten, 8 van elke kleur.

De zessen, vijven, vieren, drieën en tweeën komen in dit spel niet voor.

In de figuren beteekent A aas, H heer, V vrouw, B boer.

Sluiten