Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het eerste geval voor, dan schuift men haar onder de kaart, waarop zij volgt en doet zich het tweede geval voor, dan legt men haar op die kaart. Op dezelfde wijze handelt men met de volgende kaarten, die van het spel worden afgenomen.

Past echter de van het spel afgenomen kaart bij geen der vier grondkaarten, dan worden deze van links naar rechts op elkaar gelegd en onder het spel geschoven. De niet passende kaart wordt dan de eerste van een nieuw stel van vier grondkaarten. De voren omschreven handeling wordt daarna met dit nieuwe stel als grondslag herhaald. Zoo gaat men voort. De bijeengelegde kaarten worden echter bijeengehouden. Komen die dus aan de beurt, dan wordt niet één grondkaart uitgelegd, maar een grondpakje van 2 of meer kaarten.

Ten slotte moeten er 4 pakjes verkregen worden, die elk uit 8 kaarten van gelijke kleur bestaan en die in volgorde op elkaar liggen.

No. 8. Klauterpatience.

(Met een piketspel.)

De klauterpatience is lastig en vereischt nadenken en voorzichtig spelen om tot het doel te geraken.

De kaarten worden in 4 rijen van 8 kaarten elk open op tafel gelegd.

De gelukte patience moet het volgende beeld vertoonen:

le rij: klaveren 7, 8, 9, 10, boer, vrouw, heer, aas.

2e rij: harten 7, 8, 9, 10, boer, vrouw, heer, aas.

3 rij: schoppen 7, 8, 9, 10, boer, vrouw, heer, aas.

4e rij: ruiten 7, 8, 9, 10, boer, vrouw, heer, aas.

Om dit te bereiken moeten de kaarten in den rechthoek, gevormd door de 4 rijen, heen en weer worden

Sluiten