Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de bouquet en de passende vrije kaarten van de bloembedden, worden in opvolgende reeks op de azen gelegd. Zijn op deze wijze geen passende kaarten meer te plaatsen, dan tracht men die vrij te maken door op de bovenste kaarten der bloembedden in afdalende volgorde en zonder op de kleur of familie te letten andere kaarten te leggen. Zoo kan men harten negen leggen op schoppen tien, klaveren acht op harten negen enz. De kaarten, die men aldus verplaatst, moeten zelf vrije kaarten zijn uit een der bloembedden of wel kaarten uit de bouquet. Men mag echter ook een gevormde reeks in haar geheel verplaatsen. Liggen b.v. boven op een der bedden in afdalende volgorde een 10, 9 en 8, dan mag men deze drie kaarten gezamenlijk leggen op een boer, die boven op een der andere bloembedden ligt. Op deze wijze tracht men de kaarten, die aan de beurt zijn om op de azenhoopjes te worden gelegd, vrij te maken. Wordt hierbij een der bloembedden geheel opgebruikt, dan mag men op de ledige plaats de bovenste kaart of kaartenreeks van een der andere bloembedden leggen of wel een kaart uit de bouquet.

Op deze wijze voortgaande, gelukt het na eenige oefening bijna steeds, de gewenschte kaarten vrij te maken en ten slotte de patience te doen slagen.

No. 10. De vier vrouwen of de quadrille-patience.

(Met een whistspel.)

Uit het bedekte spel in de hand wordt de eene kaart na de andere blootgelegd op een talon voor zich op tafel, totdat er een vrouw komt. Deze, alsmede de volgende

Sluiten