Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die onmiddellijk op elkaar volgen. Is dit het geval, dan legt men, zooals boven gezegd is, de lagere kaart op de hoogere en vult de open plaats aan met de bovenste kaart van het overige spel, dat men in de hand heeft.

Om de onderste kaarten gemakkelijk te kunnen overzien, moeten deze door de volgende slechts half worden bedekt.

Kan men van de zes kaarten niets meer op elkander leggen, dan keert men de kaarten, die men in de hand heeft, één voor één, en legt ze op een talon, waarbij men nauwkeurig acht geeft, of eene er van ook op een der zes pakjes past, in welk geval zij daarop gelegd wordt.

Daarbij zij opgemerkt, dat men twee geheele pakjes van dezelfde kleur op elkaar moet leggen, wanneer door het voortdurende opleggen der kaarten de bovenste van het eene pakje zich dadelijk aansluit bij de onderste van het andere, en dus beide vereenigt, en zoo eene onafgebroken volgorde vormt, waartoe het genoemde overzicht der onderste kaarten van ieder pakje noodig is. Daarop moet men nauwkeurig acht geven, omdat er open plaatsen door ontstaan, die de mogelijkheid van slagen zeer bevorderen.

Is op die manier een der zes plaatsen open, dan vult men die aan met de bovenste kaart van den talon en gaat dan voort, de kaarten, die men nog in de hand heeft, te keeren en op den talon te leggen. Heeft men den geheelen talon gelegd, dan neemt men hem weer op en legt al de kaarten voor de tweede en dan voor de derde maal een voor een op een talon uit.

Gaan ook voor de derde maal de kaarten niet op, dat is: kunnen niet al de vier kleuren ieder op een hoopje gebracht worden, dan is het spel verloren.

Een voorbeeld moge de zaak duidelijker maken:

Sluiten