Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en uit den talon vervangen; b.v. bevindt zich daaronder een hartentwee, dan wordt deze op hartenaas gelegd; is het een ruitenaas, Fig. No. i.

dan wordt dit op ruitenheer gelegd, enz. Nu gaat men voort de kaarten van

het spel af te nemen en op den talon te leggen; komt er een passende kaart, dan

wordtdeze eveneens op het betrekkelijke pakje der zes heeren of op dat van harten¬

aas gelegd, met dien verstande, dat de middelste hartenheer, als Sultan, ledig blijft.

Zijn de passende kaarten alle opgelegd en blijven er nog over op het hoopje of den talon, dan wordt deze nogmaals, en als er dan nog kaarten overblijven, voor de derde en laatste maal opgenomen, en gehandeld als voren bij de eerste maal. Is dan de talon geheel opgebruikt, dan is het spel gewonnen, zoodat dan de acht vrouwen, die den harem voorstellen, bovenop komen te liggen, met hartenheer, als Sultan, in haar midden, gelijk figuur 2 aanwijst. Blijven er echter nog niet-passende kaarten in den talon over, dan is het spel verloren.

Opmerking: Bij bijna alle andere patience's is het regel, dat de heeren in dalende reeks, de azen echter in klimmende reeks belegd worden. Hier daarentegen geldt de uitzondering, zooals hiervoren uitdrukkelijk is opgemerkt, dat ook de heeren in klimmende reeks belegd moeten worden.

Sluiten