Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met het aas bedekt en zijn dus zoowel schilderij als talon geheel opgebruikt, dan is het spel gewonnen.

Tot gemak van den speler is het hem vergund, gedurende het spel naar verkiezing passende kaarten van de pakjes links op de pakjes rechts en omgekeerd te leggen, met inachtneming der volgorde en kleuren, waardoor de kans grooter wordt, nog passende kaarten uit de schilderij of uit den talon op de heeren- of azenpakjes te kunnen leggen.

Opmerking: Deze patience wordt ook met een schilderij van negen kaarten gespeeld. In plaats der vier azen kunnen de vier tweeën en in plaats der vier heeren, de vier azen opgelegd worden. In dit geval worden de tweeën in klimmende, de vier azen in dalende reeks belegd. De talon kan dan tweemaal opgenomen en dus driemaal doorgenomen worden.

No. 29. De harp.

(Met twee whistspellen.)

Leg eene verticale rij van negen kaarten, met de prentzijde naar onderen, op tafel, zoodanig dat de opvolgende kaarten elkaar voor de helft bedekken en keer de onderste kaart om, zoodat de prentzijde boven komt. Leg daarnaast eene rij van 8 kaarten, waarvan weer alleen de onderste zichtbaar is, daarnaast eene rij van 7 kaarten enz. totdat de laatste of negende rij nog slechts uit een kaart bestaat, die open op tafel ligt (zie de figuur).

Het doel der patience is op de 8 azen kleurenpakjes te vormen in opklimmende volgorde. De azen worden op eene rij naast elkaar gelegd onder de harp, naarmate zij in den loop van het spel te voorschijn komen. Op de azen worden de tweeën gelegd van dezelfde kleur, daarop

Sluiten