Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kaarten, welke door het wegnemen eener passende kaart bevrijd zijn geworden. Zijn er nu onder de vier en vijftig nedergelegde kaarten azen of heeren der vier kleuren als buitenste kaart der rijen, dan worden zij weggenomen; de vier heeren worden gelegd boven de eerste horizontale rij rechts, de vier azen links. Op de heeren komen daa in dalende reeks en van gelijke kleur de juist voorkomende passende kaarten b.v. de vrouwen, boeren, tienen enz. en op de azen in klimmende reeks en van gelijke kleur de twee, drie, vier, vijf enz. tot en met den heer. Deze worden niet vervangen.

Vervolgens gaat men over tot het vormen van volgrijen in klimmende en dalende reeks en van gelijke kleur, en niet alleen op dezelfde verticale buitenste rij, maar ook van de buitenste rechter op de buitenste linker verticale rij en omgekeerd. Door deze mariages verkrijgt men niet alleen seriën van kaarten van gelijke kleur, maar ook de bevrijding van nog ontbrekende azen en heeren der vier kleuren, of daarop passende kaarten, die dadelijk bij die kleurpakjes gevoegd worden.

Gaat niets meer op, dan worden van het overige spel in de hand de kaarten afzonderlijk afgenomen en de passende gelegd op de kleurenpakjes of op de vrije kaarten aan beide zijden in klimmende of dalende reeks. De kaarten, die niet passen, worden op een talon gelegd, dien men niet uit het oog moet verliezen, terwijl men tevens steeds moet letten op de buitenste kaarten der verticale rijen aan beide zijden en op de kleurenpakjes, daar de patience mislukken kan door slechts iets over het hoofd te zien en dus de grootste oplettendheid noodzakelijk is.

Een groot voordeel wordt verkregen door ontstane openingen, dat is door de bevrijding van een der zes horizontale rijen, waarop dan naar verkiezing eene kaart, hetzij uit de vrije kaarten aan beide zijden der uiterste

Sluiten