Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of op een der heerenpakjes, dan wordt deze dadelijk opgelegd; wordt daardoor ook eene volgende op den talon vrij of passend, dan wordt deze insgelijks geplaatst voor men eene evenzeer passende uit den molen wegneemt? De molen wordt telkens weer aangevuld uit den talon.

Daar er voor de vier heerenpakjes vier gelegenheden zijn, zijn deze ook gemakkelijker te beleggen, dan het centrum- of aaspakje.

Het is geoorloofd, als de kaarten op de heerenpakjes ook op die van het centrum passen, ze van deze pakjes op het aaspakje te leggen, doch slechts eene kaart van ieder pakje en alleen dan, als men ziet, dat er onder de acht kaarten van den molen of in den talon eene of meerdere kaarten voorkomen, die dadelijk daarna opgelegd kunnen worden.

Om het spel te winnen, moeten op het centrum of aaspakje vier familiën van ongelijke kleuren voltallig, dus tweeënvijftig kaarten, liggen en eene familie of dertien, kaarten, op ieder der heeren in de hoeken, waartoe dus de acht familiën van het spel, zonder inachtneming der kleuren, verbruikt worden.

Als het spel slaagt, moet op het centrumpakje een heer en op ieder der hoekpakjes een aas liggen en het geheel den vorm van een windmolen hebben, zie figuur B.

Daar het den speler slechts eenmaal toegestaan is de kaarten op te leggen, gelukt deze patience niet dikwijls»

No. 40. Het kabaal.

(Met twee whistspellen.)

Deze patience gelukt zeer gemakkelijk.

Men telt dertien kaarten af en legt deze als genadehoopje ter zijde, de bovenste kaart open, de overige twaalf gesloten eronder.

Sluiten