Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aldus moet men trachten eerst alle azen te bevrijden en daarna achtereenvolgens de op de azenpakjes passende tweeën, drieën enz.

Sluit de bovenste kaart van een der gevormde mariages aan aan de bovenste van een azenpakje van dezelfde kleur, dan kan men alle kaarten van de mariage-serie achtereenvolgens op het azenpakje leggen.

Men moet dan ook trachten in de eerste plaats mariages te vormen op de hooge kaarten (heeren, vrouwen), die boven op de hulppakjes liggen. Daardoor verbetert men de kans, die kaarten met de geheele daarop gevormde mariageserie spoedig af te kunnen zetten en de eronder liggende lage kaarten te bevrijden.

Door met overleg en voorzichtigheid bewerkte vorming van mariages moet het gelukken van het spel voornamelijk worden bereikt. Hiertoe is oefening en eene veelvuldige herhaling dezer patience noodig.

Ook kan men voor een oogenblik in tegengestelden zin een heer op een vrouw leggen om de onder den heer liggende kaarten te bevrijden. Dit kan slechts dan geschieden, indien de tweede vrouw van dezelfde kleur als de verplaatste heer nog in het spel is, zoodat door later den heer daarop te leggen, de eerste vrouw weer bevrijd wordt.

De patience is gewonnen, wanneer alle pakjes, die met azen begonnen zijn, met heeren eindigen.

De Nlvernaise. No. 43.

(Met twee whistspellen.)

Men legt twee verticale rijen, van vier kaarten elk, met «ene zoodanige tusschenruimte, dat daartusschen plaats genoeg is voor vier azen en vier heeren (van elke kleur één aas en één heer).

Sluiten