Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daarna worden onder de beide verticale rijen zes hulppakjes gelegd, elk van vier kaarten. Die pakjes worden, waaiersgewijze uitgespreid, op tafel geplaatst, zoodat men alle kaarten van alle pakjes overzien kan.

Doel der patience is om tusschen de beide verticale rijen te verkrijgen 8 kleurenpakjes, waarvan er 4 beginnen met de heeren, waarop in dalende volgorde de overige kaarten derzelfde kleur, dus vrouw, boer, 10, 9 enz. zijn geplaatst en welke pakjes dus eindigen met de azen. De 4 overige pakjes beginnen met de azen, daarop de tweeën, drieën enz. en sluiten met de heeren der zelfde kleur.

Om dit doel te bereiken kan men in de eerste plaats de heeren of azen, die in de verticale rijen of bovenop een der zes hulppakjes liggen, wegnemen en op de plaatsen der te vormen kleurenpakjes leggen. Alle passende kaarten, die, hetzij in de verticale rijen, hetzij als bovenste kaart op de hulppakjes liggen, worden daarna op de kleurenpakjes gelegd. De ledige plaatsen, die in de verticale rijen zijn ontstaan, worden aangevuld met bovenste kaarten van de hulppakjes, waarbij men liefst die bovenste kaarten moet nemen, waaronder kaarten liggen, die, als ze vrij zijn geworden, bruikbaar zijn, om op de kleurenpakjes te worden gelegd.

Nadat de beide verticale rijen weer aangevuld zijn, kan men op de kaarten dier rijen mariages (volgseriën) vormen in klimmende of dalende richting door op die kaarten andere kaarten uit de rijen of wel bovenste kaarten van de hulppakjes te leggen. Ledige plaatsen in de rijen worden telkens weer aangevuld met bovenste kaarten van de hulppakjes. Men moet natuurlijk nimmer op een zelfde kaart, b.v. harten 9, twee mariages in dalende of in klimmende orde vormen, maar wel een in dalendeen een in klimmende richting.

Kan men geen,kaarten meer op de kleurenpakjes leggen,

Sluiten