Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kruyt (A. C), De berglandschappen Napoe en Besoa in Midden-Celebes (7*. iV. A. G. 2e Serie XXV, p. 1271—1344).

Kruyt (Dr. A. C), De beteekenis van den natten rijstbouw voor de Possoërs (Kol. Studiën, n° 4, 8e jaarg., p. 33—53)-

Kruyt (Dr. A. C), De jacht der Toradja's en de zending (Afaandèl. N. Z. G. 191 l,p. 194 vlg.).

Kruyt (Dr. A. C), De Toradja's van de Sa'dan-,Moesoepoe- en Mamasa-rivieren (7". I. T.L. Vk. LXIII, p. 81—175 en p. 259—401).

Kruyt (A. C), Een en ander aangaande het geestelijk en maatschappelijk leven van den Posso-Alfoer (Af. N. Z. G. XXXIX, p. 2—36, p. 106—153, XL, p. 7—31, p. 121—160 en p. 245—282, XLI, *p. I—52).

Kruyt (A. C), Een huwelijksfeest te Gorontalo; een feest van het tandenvijlen te Buool,enz. (Af. N. Z. G. XL, p. 283—288).

Krnyt (A. C), Een tengke-offer bij de Posso-Alfoeren (Af. N. Z. G. XXXIX, p. 230—236).

Kruyt (A. C), Het landschap Bada in Midden-Celebes (7". N. A. G. 2e Serie XXVI, p. 349—380).

Kruyt (A. C), Het ijzer in Midden-Celebes (B. T. L. Vk. 6e volgr. IX, p. 148—160).

Kruyt (Dr. A. C), Measa (B. T. L. Vk. LXXIV, p. 233—260, LXXV, p. 36—133 en LXXVI, p. 1—116).

Kruyt (A. C), Woordenlijst van de Bare'e-taal. 'sGravenhage, 1894.

Kruyt (J.), De Boea' en eenige andere feesten der Toradja's(7*. I. T.L. F*.LX,p. 161—186).

Kruyt (J.), De Moriërs van Tinompo (B. T. L. Vk. LXXX, p. 33—217).

Kruyt (J.), Het ma'boea en de tatouage in Seko (B. T. L. Vk. LXXVI, p. 205—257).

Kruyt (J.), Het weven der Toradja's (B. T. L. Vk. LXXVIII, p. 403—425).

Kruyt (J.), Huwelijksceremoniën (Ned. Ztndingsbode, 1911, p. 29 e.v.).

Lehmann (Dr J.), Flechtwerke aus dem Malayischen Archipel(Veröffentl. aus dem stadtischen Völker-Museum. Frankfurt a/M. 1912).

Ling Roth (H.), The natives of Sara wak and British North-Bomeo. 2 deelen. Londen, 1896.

Loebèr Q. A.), Bamboe in Nederlandsch-Indië (Buil. Kol. Mus. Haarlem, n° 43, 1909).

Loebèr (J. A.), Been-, hoorn- en schildpadbewerking en het vlechtwerk in Nederlandsch-Indië (Geïllustr. beschrijv. van Indische Kunstnijverheid, n° VII). Amsterdam, 1916.

Loebèr (J. A.), Het bladwerk en zijn versiering in Nederlandsch-Indië (Geïllustr. beschrijv. van Indische Kunstnijverheid, n° IV). Amsterdam, 1914-

Loebèr (J. A.), Het schelpen- en kralenwerk in Nederlandsch-Indië (Buil. Kol.Mus.Haarlem, n° 51). Amsterdam, 1913.

Loebèr (J. A.), Het weven in Nederlandsch-Indië (Buil. Kol. Mus. Haarlem, n* 29). Amsterdam, 1903.

Loebèr (J. A.), Leder en perkamentwerk, schorsbereiding en aardewerk in NederlandschIndië (Geïllustr. Beschr. v. Ind. Kunstnijverheid, n° VI). Amsterdam, 1915.

Loebèr (J. A.), Sierkunst uit Midden-Celebes (Ned.-Indië Oud en Nieuw, I, p. 243—261).

Louwerier (J.), Over begrafenissen en gebruiken daaraan verbonden in de Minahassa (Af. N, Z. G. XLIII, p. 101—122).

Maandberichten van het Nederlandsen Zendelinggenootschap.

Maengkom (F. R.), Dagboek van een tocht uit Todjo naar Mao (T. N. A. G. 2e Serie XXIV, p. 855—871).

Mason (O. F.), Vocabulary of Malaysian basketwork. A study in the W. L. Abbott collections (Proceedings of the ü. S. Nat. Museum, vol. XXXV, p. 1—51). Washington, 1908.

Matthes (Dr. B. F.), Ethnographische Atlas, behoorende bij het Makassaarsch-Hollandsche Woordenboek, 's Gravenhage, 1885.

Matthes (Dr. B. F.), Makassaarsch-Hollandsch Woordenboek. 2e druk. 'sGravenhage, 1885.

Matthes (Dr. B. F.), Supplement op het Boegineesch-Hollandsche Woordenboek, 'sGravenhage, 1889.

Mededeelingen van het bureau voor de bestuurszaken der buitenbezittingen, bewerkt door het Encyclopaedisch Bureau, afl. II (1912).

Sluiten