Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bh.

Uitrusting tot den oorlog van 1673 201

Lijsten der Fransche en der geallieerde vloot. —Instruetiën van Lodewijk XIV en van Seignelay aan d'Estrées en aan Colbert de Croissy. — Berichten van Huneken; van Hoegh. — Overeenkomst omtrent de samenwerking der Engelsche en Fransche vloten. —Berichten van Colbert de Croissy. — Nieuwsberichten uit Antwerpen en uit Haarlem. — Bericht van d'Estrées.

Schooneveld, 7 en 14 Juni 1673 232

Berichten van d'Estrées; van Colbert de Croissy; van Prins Bobert en van zijn secretaris; van de Grancey; van de Valbelle. — Beoordeeling van het bericht van de Valbelle door d'Estrées en anderen.

„Belation des actions particulières de chaque capitaine." —

Nieuwsberichten uit Vüssingen en uit Amsterdam. — Berichten van Hoegh. — Instruetiën van Colbert aan Brodart; van Lodewijk XTV en van Seignelay aan d'Estrées.

Kijkduin, 21 Aug. 1673 . . , 278

Berichten van Colbert de Croissy; van Hoegh. — Instruetiën van Colbert aan Brodart en aan d'Estrées; van Lodewijk XIV en van Seignelay aan d'Estrées; van Seignelay aan Colbert de Croissy. — Nieuwsberichten uit Amsterdam, Botterdam, Middelburg en den Haag. — „Presse warrant." — „Prince Bupert's owne hand and demands" en besluit dienaangaande; instruetiën van Karei II aan Prins Robert en aanteekening van denzelfden. — Bericht van Evelyn. — Brief van Condé. — „Avis de Hollande". — Berichten over deD slag van d'Estrées, de Martel, Hérouard en anderen; van Prins Bobert, zijn secretaris en anderen. — Journaal var de schepen onder de Martel.

Fransche Nabetrachting. — De Engelsche vloot by het eindigen van den oorlog. — Nieuwe leer in Engeland ten opzichte van

de souvereinitoit der vier zeeën 351

Beschouwingen van Colbert, d'Estrées, Seignelay, Hérouard. — Tabellen omtrent de jaarlijksche sterkte der Engelsche vloot van 1660 tot 1675. — Philipp Meadows over de souvereiniteit der vier zeeën.

Db OcfcLOG IN DE MlDDELLANDSCHE ZeB, 1676 365

Stromholi, 8 Jan. 1676 365

Borichten van de Vivonne, Duquesne, de Valbelle, d'Almeras en twee zonder naam van schrijver. — Lijst der Fransche vloot. — Tevredenheidsbetuigingen van Seignelay en van Colbert.

Syracuse, 22 April 1676 394

Opstel van Seignelay. — Bericht van Arnoul. — Bevel van de Vivonne. — Berichten van de Pas, de Valbelle, Duquesne. — Tevredenheidsbetuigingen van Colbert en Seignelay aan Duquesne en berisping van de Valbelle.

Palermo, 2 Juni 1676 417

Lijst der Fransche vloot. — Bericht van de Vivonne. — Drie berichten zonder naam van schrijver. — Tevredenheidsbetuigingen van Colbert en van Seignelay.

Sluiten