Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tebkbning tin dbn slag bh Solebat, tegenover 112

Encreasisg and Dbcreasihg » the number of hib majestibs ships,

tegenover 363

Teekening van den slag bij Sybaoosb, tegenover 400

Rbgisteb van Personen 433

Register der Sohbijvbbs 440

Herkomst der medegedeeld» stukken 441

Drukfouten 442

Sluiten