Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Engelsche eischen is opgenomen de afstand van geheel "Walcheren, van Sluis, Cadzand, doeree en Voorne; de souvereiniteit van den Prins en zijne nazaten over de zeven provinciën voor zoover zij niet aan de beide koningen en hunne bondgenooten worden toebedeeld, of, voor het minst, het erfstadhouderschap

Thans was dus de Prins in het geval gebracht, zich tegenover de Staten zeiven omtrent de souvereiniteit te moeten verklaren. Hij deed dit 20 Juli, in de bekende woorden, „dat de missive niet aennementlijk is; datter niet één artikel in is die hij soude aengaen; dat men sigh liever aen stucken behoort te laten houden als sulcken accoort te maecken; dat hetgeen op zijn persoon slaet, van sijn vyanden komt en niet van sijn vrienden" 2). Hieruit is evenwel volstrekt niet de gevolgtrekking te maken, dat de Prins thans alle verkeer met Buckingham en Arlington zou hebben afgebroken; evenmin, dat hij niet bereid zoude zijn geweest, zich, op zijn eigen voorwaarden, de souvereiniteit te laten opdragen.

Buckingham, Arlington en Halifax waren 18 Juli uit Bokstel vertrokken. Zij sliepen dien nacht te Turnhout, en waren den 19den te Antwerpen, waar zij den 20sten bleven, van meening, den 21sten de reis te vervolgen naar Gent. Den 20sten 's avonds kwam evenwel Sylvius aan en bracht het volgende rapport:

Hij had den Prins gesproken te Schoonhoven, „and had found him in no small trouble att the propositions he carried with him, saying, he looks for easier ones from both the Kings, with a recommendation to the States of making him soverain of their countrys". Sylvius had betoogd, dat het zijn ('s Prinsen) eigen schuld was als de voorwaarden zoo luidden als zij deden: „he

trés fortes que nous luy avons faittes , elle ne se seroit avancée a en faire des autres. Mais les ayans obtenu, nous les envoyons icy encloses, comme aussi cellos que nous estions instruits du Roy nostre Maistre a demander dans un Traité de Paix. V. A. verra s'il luy plaist, si Messrs. les Estats voudroyent bien nous faire response au plus tost auxdites deux propositions, et elle ne trouvera pas mauvais, qu'ayans remarqué ce que les Deputés de Messrs. les Estats envoyés aux deux Roys ont fait pour leur donner de la jalousie 1'unde Fautre [oommej si leur intention estoit de trouver leur compte a part, nous luy envoyons aussi la copie de 1'acte que nous venons de faire avec Messieurs les Commissaires de S. M. T. C, par laquelle les Estats verront ce qui en est, et les mesures qu'ils auront a garder a 1'avenir dans leur désirs de faire la paix. V. A. donnera s'il luy plaist sa response a Monsr. le Chevalier Sylvius porteur des présentes, pour la rendre aux deux Roys en dix jours de temps."

1) Wagenaar XIV, 123.

2) Hop en Vivien, 220,

Sluiten