Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hier aan, dat noch deze schrijver, noch Prins Robert itt fcijn brief van 6 Aug. aan Arlington (Calendar 1673, p. 463), van een dubbele eb (zie Fruin IX, 161) iets weten.

Bl. 295. — De naam van den geadresseerde moet in het afschrift* in de News Letters verkeerd zijn gespeld. Men leze: de Chaulnes (de gouverneur van Bretagne te Brest).

Bl. 297. — De brief van Prins Robert aan Arlington van 6 Aug., hier door den Koning aangehaald, is gedrukt Caleridar 1673, p. 463.

Bl. 309. — Haddock: de kapitein van de Boyal Charles; Long is mij niet bekend.

Bl. 310. — Sir Robert Holmes- — Zie Prins Robert aan Arlington, 20 Mei 1673 (Calendar 1673, p. 232): „I once more desire you to try to get Sir R. Holmes into play, Mr. Barthu 1) telling me he was sure Sir Robert desired to go on any honorable condition. Pray propose this way to H. M., which is to make him a Lieutenant-General, or send him aboard, and I will give him the command, when there's occasion and without any disturbance to the of ficers of the fleet; in the meantime he shall go in my ship". — Het voorstel werd niet gegoüteerd en meermalen is Prins Robert er vruchteloos op blijven aandringen, van Holmes gebruik te maken: Calendar pp. 463, 490, 494,510.

BH. 325, 359. — Hérouard. — Wie deze persoon is, heb ik niet kunnen uitvinden.

BI. 337 noot. — „A relation". — Dit is het pamflet vermeld in Dartmouth-papers I, 24 en in Calendar 1673, p. 498. Het is ook in het Nederlandsch vertaald (pamflet-Knuttel 10808).

Bl. 343. — Antwoord van Prins Robert, 16 Sept.: Calendar 1673, p. 537.

Bl. 358. — Aan het slot van ons n°. 227 heeft Sue de volgende lezing, die ongetwijfeld de bedoeling weergeeft, maar

1) Capt. Charles Bertie (zie register op het Calendar-deél).

Sluiten