Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verklaert geworden hier binnen Middelborgh tot groote blijschap van alle het gemeynte, mede sünder viertien nyt de borghers gekosen die nevens de Heeren in den raedt sullen sitten, oock willeu de borghers met geweldt van de Heeren rekeninghe gedaen hebben, waer dat se met alle hun schatten en scheeren met het geldt gebleven siïn ende datter in soo korten tjjdt aireede geen geldt meer en is om de soldaten te betaelen, waerop den Borgermeester seüde tegens de borgers dat sy niet gequalificeert en waren om haerlieden rekeninghe te doen, dat sy die doen souden aen de Staeten gelijck alsse gewoon waren te doen, waerop het gemeynte soo boos wiert dat ick meynde dat de stadt in roeren was. Het wasser soo gestelt dat Domine Cooren een van de Predicanten een brief ken schreef aen de hooft wacht datse soude willen op haer hoede wesen, datter verraet was ende dat dese nacht de stadt aan vier cortieren zoude in brandt gestoken worden, maer door de stercke wachte ende de ronde van buyten ende van binnen is het voorkomen geweest. Men hout hier groote opsicht op den Heere van Zierickzee die men segt dat niet en wilde teekenen.

65. WILLIAMSON AAN CLIFFOKD, 5 Juli 1672 »).

The two ambassadors the Duke of Buckingham and the Earle of Arlington parted in the two yachts from the fleet Sunday mormng at 2 a clocke in the Nore, the Duke of Buckinghem in the Cathenne, the Earle of Arlington in the Hmrietta, with little wind, about 10 the wind came breske at S. W. and about 7 in the evening wee spyed the Dutch Fleet to weather of us about 3 leagues off Dombourg in Zeeland about 4 or 5 leagues W. and by S.; wee reckond about 70 or 75 sayle in all. Three of their scouts came up with us our yachts carrying out the Union Flaggs in the top masts, and each a white flagg in the poupe. Each yacht made a shott to the leewardin token wee were friends, and they answered, and strucke their topseyles. The captain of the biggest came ou board and payd his civilityes to the ambassadors and then going off they all 3 saluted us with neare all their guns. And so we lay a little by in the night, aud at three in the morning wee were in sight of Goeree land, and so stood on to the Maes, where wee arrived about nine. Here the Cathenne came unluckily aground, and stucke neare an houre, in the mean time the ambassadors proceeded, and the Earle of Arlington leaving the Hmrietta at the Brill, passed over to Maeslandsluys in a small boat. Our first wellcome into the Maes was the news of the prince of Oranges bnng made stadthouder and souverain of the militia (as they call it) by all their country forced to it by a fury of the people in all parts. This

1) R. O., Holland 189. — Uit den Haag.

Sluiten