Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32. Briefwisseling van Constantijn Huygens, uitgegeven door Dr. J. A. Worp. — Zesde Deel, 1663—1687 (1917) (XXIV en 575 bladzijden) f 5

33. KesolutiSn der Staten-Generaal van 1576 tot 1609, bewerkt door Dr. N. Japikse. — Tweede Deel, 1578—1579 (1917) (XXIV en 889blad-

zijden) \ f

34. Bronnen tot de Geschiedenis van den Levantschen Handel,

verzameld door Dr. K. Heeringa. —- Tweede Deel, 1661—1726 (1917)

(XIX en 612 bladzijden) f 5.50

35-36. Bronnen tot de Geschiedenis Tan den Oostzeehandel, verzameld door Dr. II A. Poelman. — Eerste Deel, 1122—1499 (1917) (Twee stukken van te zamen XX en 1194 bladzijden) f 9.

37. Gedenkstukken der Algemeene Geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840, uitgegeven door Dr. H. T. Colenbrander. — Negende Deel.—

'Regeering van Willem I, 1825-1830. — Tweede stuk (1917) (CU en 968 bladzijden) f 8.50

38. Bronnen tot de Gesohiedenis der Leidsche Universiteit, uitgegeven door Dr. P. C. Molhuysen. — Derde deel, 1647—1682 (1918)

(X en 736 bladzijden) d e.—

39. Bronnen tot de Geschiedenis der Leidsche Textielnijverheid, verzameld door Mr. N. W. Posthumus. — Vijfde deel, 1651 1702

. (1918) (XIV en 840 bladzijden) . . f 7.—

40. Gedenkstukken der Algemeene Geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1810, uitgegeven door Dr. H. T. Colenbrander. — Tiende deel. — Regeering van Willem I, 1830—1840. — Eerste stuk (1818) (CX en

565 bladzijden) ƒ8.

41. Besolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609, bewerkt door Dr. N. Japikse. — Derde Deel, 1580—1582 (1818) (XXXIV en 564 bladzijden; ƒ 5.50

KLEINE SERIE.

1. Ontstaan der Grondwet. — Bronnenverzameling, uitgegeven door Dr. II. T. Colenbrander. — Eerste deel, 1814 (1808) (LXV en 580 bladzijden) f 4.

2. Archivalia in Italië, belangrijk voorde geschiedenis van Nederland, beschreven door Dr. Gisbert Brom. — Eerste Deel.— Rome; Vaticaansch Archief. — Eerste Stuk (1808) (XXX en 464 bladzijden) f 8.—

3 Aota der Particuliere Synoden van Zuid-Holland, 1021 —1700, uitgegeven door Dr. W. P. C. Knuttel. — Eerste Deel, 1621—1633 (1808) (XXII en 555 bladzijden) f 8.50

4. Baltisobe Archivalia Onderzoek naar Archivalia belangrijk voor de _ geschiedenis van Nederland, in Stockholm, Kopenhagen en de Duitsche Oostzeesteden, ingesteld door Dr. G. W. Kernkamp (1808) (XXII en 364 bladzijden) f 8.—

5. Aota der Particuliere Synoden van Zuid-Holland, 1621—1700, uitgegeven door Dr. W. P. C. Knuttel. — Tweede Deel, 1634—1645(1800) (XXVII en 554 bladzijden) f 8.50

6. Archivalia in Italië, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, beschreven door Dr. Gisbert Brom. — Eerste Deel. — Rome; Vaticaansch Archief. — Tweede Stuk (1808) (VIII en 652 bladzijden). f 4.—

Sluiten