Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar dit... dit wat ik voel voor u, dat is liefde, mijn eerste jonge liefde. Ik droom en smacht in zoete pijn als een jongeling. Kunt u mij zóó niet zien en dan mij in die gedaante liefhebben ?"

Hij zag haar aan met smeekende oogen, zij voelde zijn hand, die de hare omsloot, beven.

Tranen druppelden haar uit de oogen, een snik wrong haar keel dicht.

Hij greep ook haar andere hand, hield ze tezamen aan zijn lippen, kuste ze eerbiedig en zacht.

„Kunt u?" vroeg hij nog eens.

Henriëtte schudde het hoofd en onhoorbaar bijna antwoordde zij:

„Ik heb ook mijn droomen en illusies van liefde. En ik voel, dat u die liefde, waarvan ik mijn leven lang gedroomd heb, niet in mij wekt."

„En zou ik die liefde nooit kunnen wekken ?" „Neen."

Hij liet hare handen los, rees moeilijk op, en deed een paar stramme schreden van haar af. Toen bleef hij staan, den rug naar haar

Sluiten