Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in dat ik niet kan toelaten," wierp zij tegen op effen toon.

Henriëtte begreep: de bezoeken van den comte de Mirabeau waren te veelvuldig geweest.

„Ik zal mijn best doen, die bezoeken te doen verminderen," beloofde zij vriendelijk.

„Verminderen is niet voldoende. Die bezoeken moeten gansch gestaakt worden. Of de bezoeker kan eens per maand in de gewone spreekkamer u ontmoeten."

Nu sloeg een blos Henriëtte over de wangen. „Dus ik zou mijn vriend ..." begon ze, maar zweeg toen de Abdis de hand ophief.

„Wij kennen hier geen vrienden, madame." De Abdis neeg het hoofd, ten teeken, dat het onderhoud geëindigd was; Henriëtte boog, ging zwijgend heen, door de gangen terug naar haar eigen vertrek.

Hier overdacht zij het gebeurde. Niet gehoorzamen aan het bevel der Abdis was onmogelijk; doch even onmogelijk scheen het haar, de bezoeken van de Mirabeau te moeten missen. Dat zou een leegte laten in haar leven, waarvoor zij terugschrikte. Met

Sluiten