Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stugheid van den laatsten tijd, zoo in strijd met haar vroegere spontane overgave. En voelde hoe het kind leed onder eigen gedachten en vermoedens. Kon het zijn, dat zij iets van die vermoedens ten opzichte van haar en de Mirabeau had uitgesproken tegen zuster Veronica? En was het bevel der Abdis daarvan het gevolg ? Zoo schuw blikte Suzanne in haar richting, als bewust van schuld.

„Kind," sprak Henriëtte ernstig, „ikzouwilen, dat je mij vertrouwde, als vroeger. Is dat niet mogelijk?"

Zij wilde Suzanne's hand nemen, doch het kind trok haar heftig terug, sloeg beide handen voor de oogen en liep schreiend de kamer uit.

Henriëtte riep haar niet terug; langen tijd bleef zij peinzend zitten. Om haar heen trok de avond zijn donkeren sluier samen; in haar hoofd kwamen en gingen de gedachten.

Het was goed, begreep zij, zooals het ging: de wereld geloofde niet aan een vriendschapsverhouding tusschen een jonge vrouw en een man als den comte de Mirabeau; en mogelijk

Sluiten