Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— zag zij zulk een innige smart in zijne oogen en zulk een leedgebogenheid in zijn houding, dat heel haar vreugde om de reis er door werd neergeslagen.

Zelfs de hartelijke ontvangst der oude lieden was niet in staat haar de eerste opgewektheid terug te geven; in haar slaapkamer, waar Thérèse in een ander ledikant sliep, lag zij uren lang wakker en schreide om het leed van haar vriend, dat zij niet vermocht te stillen. En opnieuw erkende zij, dat het goed zou zijn en rust brengen, wanneer hij, na hunne terugkomst in Parijs, zijne bezoeken zou moeten beperken. Maar ook om zichzelf schreide zij: nu zij op het punt was, haar vriend te verliezen, voelde zij te meer, hoezeer zij aan hem gehecht was geraakt, hoe naar geen mensch ter wereld zóó hare genegenheid uitging, en welk een leegte het gemis van zijn bijzijn in haar leven zou brengen. Maar tevens wist zij zekerder dan ooit, dat hij niet in haar die ééne groote liefde had gewekt, waarvan zij droomde en die zij verwachtte.

Zij zou de Mirabeau missen, doch zij zou

Sluiten