Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid haar borst doorwarmen omdat zij niet gebleven was. Dus hij had haar werkelijk gewantrouwd.

„Meende u, dat ik u bedriegen wilde 1" Tegelijk schoot de gedachte in haar op, hoe zij hem hunne aanstaande scheiding verzweeg en lichte blos klom langzaam op in haar wangen.

De Mirabeau sloeg de armen uit.

„Ik weet niet wat ik gemeend heb V' zei hij wild en grimmig. „Ik schreef dat briefje omdat ik wist, dat ik, als u kwam, niet in staat zou zijn, u met gewone hoffelijkheid te ontmoeten. Ik moet u zeggen, dat dit niet langer te dragen is! Ik kan niet bestaan zonder uw bijzijn en uw bijzijn is mij een foltering geworden. U weet niets van de marteling, die ik onderga, van al het gruwelijke, dat ik lijd om u. U heeft er geen begrip van omdat u een heilige bent. Neen, u moogt niets tegenwerpen: als u geen heilige was, zoudt u niet het bovenmenschelijke van mij geëischt hebben. Dat s heeft u gedaan en ik heb den eisch aanvaard omdat ik u niet

Sluiten