Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als zij gehoor gaf aan Mirabeau's smeeking, zou haar leven vol moeite worden, vol gevaren misschien en vol smaad. Want — dit stond bij haar vast — als zij het deed zou het openlijk zijn en voor altijd en overal. Niet maar zijn maïtresse wilde zij zijn voor enkele liefde-uren, maar zijn levensgenoote, zijn vrouw. Al kon de wet haar nooit dien naam geven.

Zijn leven wilde zij deelen, hoe moeielijk het ook zijn zou. Geen leed zou over hem komen, of zij zou er haar deel van vragen, geen storm over zijn hoofd varen, of zij zou naast hem staan.

Zóó alleen kon haar toewijding waarde hebben.

Maar zou haar kracht daartoe reiken ? Kon genegenheid, bewondering, vriendschap, mededoogen, die kracht geven?

Zij zou door velen veroordeeld worden, die haar vroeger genegen waren geweest: door de zusters van het klooster, door de pensionnaires, door Suzanne vooral.

Zij zou de belofte aan Suzanne schenden, zou in de oogen van de vicomtesse een intri-

Sluiten