Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Of... neen : het ging nu om dit oogenblik. Dit was het beslissende. Wanneer zij hem nu losliet en hij ging verloren, dan zou ook zijzelve verloren gaan, verteerd worden door zelfverwijt.

Toen Henriëtte Amélie oprees uit den diepen stoel i— de vlam der bougies was vanzelve gedoofd en tusschen de gesloten gordijnen drong een zwakke gloor van den rijzenden dag — was haar besluit genomen: de Mirabeau zou behouden blijven.

Een oogenblik stond zij stil, midden in het vertrek; haar gezicht was wit als van een doode en om haar mond lijnde een trek'van vastberadenheid; hare oogen, die de morgengloring vingen, blonken in extase.

„Ja, 't zal goed zijn," fluisterde zij. Toen, in haar peignoir, legde zij zich te. bed, en zonk in een lichten halfslaap, waarin zij geen oogenblik het besef verloor der werkelijkheid.

Na een paar uur stond zij op en trok de gordijnen open; als een jubeling stortte het zomersche morgenlicht binnen.

Henriëtte kneep een paar seconden hare

Sluiten