Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Mirabeau rees op en reikte Henriëtte een brief, die op de schrijftafel lag.

Zij las hem met belangstelling, beaamde: een „vriendelijk schrijven."

„Hugh en zijn broeder Gilbert waren met mij indertijd op kostschool; zij schijnen belang in mij te stellen. Ik zal den brief vanavond nog beantwoorden."

„Vannacht," verbeterde Henriëtte. „Het is twaalf uur."

„Wat maakt dat uit ? Of is mijn liefste vermoeid ?"

„O neen ... Maar mijn vriend heeft vele uren gewerkt vandaag. En zijn gezondheid ..."

„Je vriend heeft zich nooit zoo sterk gevoeld als in dezen tijd. Bovendien, de brief moet morgenochtend met de post voor Engeland verzonden worden. De reis kan al spoedig noodzakelijk zijn."

„Noodzakelijk ?"

„Wanneer mijn Mémoires, in Holland gedrukt, verschijnen, kan het noodig voor mij zijn, te vluchten."

Henriëtte's oogen verdonkerden zich in on-

Sluiten