Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Neen, neen, je möet in veiligheid zijn," gaf zij toe en als een vreugde doorwarmde haar het besef, dat hij nu tenminste nog niets in haai miste, nog volkomen gelukkig was in haar bezit.

„Kunnen wij niet naar Engeland gaan vóór de verschijning der Mémoires?" Hij schudde het hoofd.

„Liever wacht ik eerst het antwoord van Sir

Hugh; En ook .. r hij aarzelde wanneer

de cassatie van mijn proces onverhoopt verleend werd..."

„Ja, ja," viel zij in; „dan moet je in het land zijn."

„Laat ons daarover zwijgen," viel hij uit. En overtuigd: „de cassatie zal verworpen worden/'

Hij stond op en ging opnieuw aan zijn schrijftafel zitten.

Henriëtte Amélie voelde het schrijnende dat er lag in het spreken van hun beiden over het scheidingsproces. Zijzelve zag den afloop met beklemdheid tegemoet. Want uit wat zij vernomen had van de Mirabeau en van ande-

Sluiten