Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-werd ten verkoop in handen gegeven aan een notaris.

Legrain voerde stipt Henriëtte's beschikkingen uit; de knecht koesterde voorTVÏadamede Néhra een eerbied, die afspiegeling was van de Mirabeau's eerbiedige liefde voor haar ; de jolige, luchthartige, warmbloedige Picardiër erkende, nooit een vrouw als deze te hebben gekend; dat zijn meester haar gewonnen had, deed zijn gehechtheid aan dien meester nog groeien, als had hij een nieuw prachtig vermogen in hem ontdekt.

Toen alle beschikkingen getroffen waren, verzekerde Henriëtte aan haar vriend, dat niets hun vertrek in den weg stond.

Hij dankte haar en voelde opnieuw den zegen van hare zorgende handen.

Préveux had zich na hun terugkeer in Parijs nog niet vertoond in de Chaussée d'Antin.

De Mirabeau had een paar maal onbevangen over hem gesproken, zijn inzicht geroemd en vooral zijn sentiment. „Hij is één van de mannen, die ik in het oog wil houden," ver-

Jet-Lie II. 8

Sluiten