Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reisde met de Mirabeau, haar minnaar, zooals hij meende. Het had hem een lichten schok gegeven, als was haar betrekking tot de Mirabeau nu eerst werkelijkheid geworden. Doch hij had zich voorgehouden, hoe hij dit immers reeds lang geweten had en hoe het hem niet paste haar gedrag te beoordeelen.

Maar toen hij, na de Mirabeau's terugkomst in Parijs, hier en daar spottende opmerkingen hoorde maken over de nieuwe maïtresse, door den comte uit Holland meegebracht, die in zijn huis woonde, zich in het openbaar met hem vertoonde en zich daarbij aanstelde als was zij de comtesse in eigen persoon, had Préveux zich hevig bezeerd gevoeld, als werd iets wat hij hoog gehouden had, omlaag gehaald.

Tegen zijn wil kwam er een deuk in het zuivere beeld, dat in zijn voorstelling leefde ; zoolang Henriëtte's liefde voor de Mirabeau verborgen bleef, alleen vermoed door hem en wellicht enkele anderen, scheen die liefde Préveux heilig en onaantastbaar; nu zij die openlijk toonde en blootstelde aan spot en laster kreeg de verhouding plotseling een cachet van

Sluiten