Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEERTIENDE HOOFDSTUK.

In de vreemde huurkamer in Londen, de geweldige vreemde stad met zijn oorverdoovend straatgeraas, dat tot haar oor bruiste als een machtige zee van geluid, zat Henriëtte Amélie in eenzaamheid.

De reis had haar genot gebracht van nieuwe indrukken, al had de onrust, waarmede haar reisgezel voortjoeg naar zijn doel, en de zorg om het hem zoo gemakkelijk mogelijk te maken, haar weinig tijd gelaten tot rustig in zich opnemen dier indrukken.

De aankomst in Londen bracht teleurstelling:

Sir Hugh Elliott was juist naar het vasteland vertrokken, zijn broeder Gilbert vertoefde met zijn gezin in Bath, de geliefkoosde badplaats der voorname Engelsche families.

De Mirabeau reisde onmiddellijk door naar

Sluiten