Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De enkele weken, die verliepen vóór het vertrek naar Schotland, werden voor Henriëtte tot de grootst denkbare tegenstelling van de eerste stille dagen, die zij in Londen doorbracht.

Een vloed van nieuwe indrukken stormde op haar in, en daarbij eischte haar vriend altijd— door haar volle aandacht voor zijn belangen op.

Zij zag Londen in vluchtige ritten door de straten en pleinen en korte bezoeken aan musea en theaters; de Mirabeau verlangde, haar zooveel mogelijk van de stad te toonen in de uren, die hij vrij had van bezoeken en conferenties met oude en nieuwe relaties, en Henriëtte spande zich om hem genoegen te doen, in, zooveel mogelijk van het vluchtig geziene in zich op te nemen en vast te houden; daarbij voortdurend hem ervan terughoudend te luxueuse verteringen te maken of inkoopen te doen. Het was hem een genot, voor haar kostbare byouterieën te koopen of een hoed of een kleedingstuk dat hij bewonderde, doch daar hij Henriëtte al het geld voor de reis in beheer had gegeven, moest zijzelve later die cadeaux betalen.

Sluiten