Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorzichtig, om zijn gevoeligheid niet te kwetsen, trachtte zij hem ervan terug te brengen, telkens meer te koopen; een ring liet zij, na hem één dag gedragen te hebben, door Legrain aan den juwelier terugbrengen met betaling van eenige vergoeding. En de Mirabeau was te zeer ingenomen door de plannen, die elkander verdrongen in zijn brein, om na dien eersten dag nog naar het byou te vragen.

Buiten de uren, aan het bezichtigen van Londen besteed, had Henriëtte dikwijls de Mirabeau te vergezellen bij zijne bezoeken aan oude of nieuwe vrienden, — Londen was vol Fransche en Zwitsersche émigrés — en gastvrouw te zijn voor wie hij medebracht naar hunne appartementen.

De Mirabeau hechtte zeer aan haar intuïtief oordeel over menschen, met wie zij voor het eerst in aanraking kwam en het werd haar een gewetenszaak, hierin niet mis te tasten.

Tot laat in den nacht, nadat de bezoekers vertrokken waren, sprak de Mirabeau met Henriëtte over hen en over hunne beteekenis in de politiek of op ander gebied en Henriëtte,

Sluiten