Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opgetogen den bloemenschat roemde, voelde zij zich voldaan over eigen moed, tegen den gastheer het gevaarlijke onderwerp aangeroerd te hebben.

De Mirabeau's vreugde zou nu tenminste niet verbitterd worden. Wanneer hij de waarheid vermoedde, zou hij zeker onmiddellijk vertrekken.

Om zichzelf voelde Henriƫtte zich niet gekwetst door de beschikking van Lady Elliott; dergelijke vernederingen had zij aanvaard toen zij de Mirabeau's leven ging deelen: en juist dit bewust aanvaarden nam het pijnlijke van de vernedering voor haar weg.

Toch kwam zij in de twee maanden, die zij met de Mirabeau op het landgoed doorbracht, geen stap nader tot Lady Elliott. Altijd leefde tusschen gastvrouw en gast, waar zij tezamen kwamen, een stijf-vormelijke omgang, die naar geen van beide zijden plaats liet voor toenadering.

Tegenover Lady Elliotts ontoegankelijkheid vond Henriƫtte nimmer den toon van bekorende vriendelijkheid, waarmede zij Sir Gilbert terstond had gewonnen.

Jet-Lie. II. jq

Sluiten