Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat het voor hem gevaarlijk kon zijn, de Mirabeau te steunen in diens pogingen om zich een plaats in de diplomatie te veroveren. Niemand kon zeggen, wat die wilde geest, die altijd en overal -met bestaande wetten en instellingen in botsing was gekomen, in de toekomst voor buitensporigheden doen zou.

En de ietwat benepen Engelschman wenschtte niet medeplichtig te zijn aan die buitensporigheden.

Dus ontweek hij de Mirabeau's toespelingen en rechtstreeksche vragen in die richtingen, verontschuldigde zich met den uitvlucht dat hij zelf niets voor hem doen kon en dat zijn broeder nog op het vasteland vertoefde en dus ook niet de noodige besprekingen met de hooge autoriteiten kon voeren. Toen de Mirabeau bleef aandringen, uitte Sir Gilbert het vermoeden, hoe de Fransche regeering de Mirabeau niet zou toestaan in Engeland een hoog ambt te bekleeden en om het kwetsende hierin te verzachten, sprak hij van roem als schrijver, waarvan het behalen meer op den weg lag van den comte.

Sluiten