Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Henriëtte boog zich achterover, zag naar hem op met een glimlach van vreugde om zijn beterschap.

„Ik wil aan den arbeid, Jet-Lie," betuigde hij ijverig. En schreef tot laat in den nacht aan een brochure : „Doutes sur la liberté de I'Escaut," waarin hij de door Frankrijk gevolgde buitenlandsche politiek hekelde. Met ijzeren wilskracht wist hij de pijnen te verbijten, waarmede de onderbuikskwaal — gevolg van zijn- langdurig verblijf in den vochtigen toren van Vincennes — hem na elke opwinding kwelde.

Jet-Lie wist niets van dit lijden van haar vriend ; de zwakke pijnaanvallen, die hem sinds hun samenzijn een enkele maal geplaagd hadden, had hij uit een zekere gêne voor haar verborgen gehouden.

Nu echter, terwijl zij in de lange nachturen stil tegenover hem zat, merkte zij op, hoe zijn gezicht bij oogenblikken strak werd en hoe zijne mondhoeken beefden.

Doch toen zij op haar vraag of hem iets kwelde, slechts een afwerend gebaar tot ant-

Sluiten