Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woord kreeg, drong zij niet verder aan, nam zich alleen voor, in het vervolg zoo mogelijk dergelijke zenuwcrisissen te voorkomen. En overdacht met voldoening, hoe de Mirabeau nimmer de ware reden van hun verblijf in de boschwachterswoning ontdekt had.

October bracht nog rustige dagen, waarin Henriëtte alleen of met de Mirabeau of wel met den gastheer en enkele andere gasten door het goudlooverige park dwaalde.

De weemoed van den herfst wekte in haar een sterke neiging tot peinzen en elke gedachte hield verband met haar vriend en met zijn toekomst. Voor haarzelve verlangde zij alleen, dat haar toewijding niet tevergeefs zou zijn, en dat hare krachten niet te kort zouden schieten om hem op den duur aan zich te binden.

In de maanden van hun samenzijn was zij meer en meer naar hem toegegroeid; hare genegenheid voor hem was al teederder geworden en al diepér, maar tevens rustiger.

De bevende schuchterheid, die den eersten tijd in de oogenblikken van overgave haar had doen trillen in zijne armen, was allengs terug-

Sluiten