Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedrongen door een lieve gereedheid zich te voegen naar zijn wenschen en zij voelde intuïtief hoe hij hier iets miste, zooals ocfo. zijvelveiets miste in haar gevoel voor hem. Doch zelfs om voor hem dat gemis te vergoeden, bleef het haar onmogelijk een passie te veinzen, die zij niet kende en nooit gekend had: zoo was zij juist het koelst in de oogenblikken, waarin haar minnaar 't meest van haar vroeg.

Op hare eenzame wandelingen door het herfst-gouden park kwam zij tot de erkenning, dat hier een gevaar school, dat zij alleen zou kunnen bezweren, door haar vriend op andere wijze al hechter aan zich te binden. Buiten dat ééne, dat niet in haar macht lag, mocht niets haar te veel zijn voor zijn geluk.

Nog eer October voorbij was, verlangde de Mirabeau naar Londen terug te keeren; zijn bezige geest haakte er naar andere menschen te spreken dan die hij in den kring van Sir Gilbert ontmoette. Bovendien bleef hem voortdurend rancune steken tegen zijn gastheer om diens verklaring niets voor hem te kunnen doen en dit stemde hem meermalen gemelijk, zoodat

Sluiten