Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Henriëtte moeite had een botsing tusschen de beide mannen te voorkomen.

Zij was verheugd, dat de Mirabeau vertrok, eer het tot een breuk met Sir Gilbert was gekomen en die vreugde drong haar verdriet weg nu zij heen moest gaan van het vredige landgoed en uit de rustige woning, die haar lief was geworden. Sir Gilbert's afscheid van haar was vol hartelijkheid, die naar buiten drong door de correctheid van vormen heen, waarmede hij alles deed. De Engelschman voelde sympatie en bewondering voor de jonge vrouw, die uit liefde een rustig bestaan had opgegeven om het stormachtige leven van haar geüefde te gaan deelen en hij kon het zijn vrouw maar nauw vergeven, dat zij geen enkele poging had gedaan, Henriëtte nader te komen. Het afscheid tusschen de beide vrouwen was vormelijk beleefd; Henriëtte's dankwoorden werden zonder warmte uitgesproken, en zij zuchtte verlicht toen zij in den neveligen herfstmorgen naast de Mirabeau het hek van het landgoed uitreed.

Sir Gilbert deed hen in zijn jachtrijtuig naar het naaste poststation brengen.

Sluiten