Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woord dat duidde op haar nieuwe leven en dat Mevrouw van Haren in haar zwakken toestand zou kunnen verontrusten.

Nu echter, nu zij hare tante overleden wist had zij haar neef en nicht de waarheid gemeld. En daarmede zichzelve dood verklaard voor hen, begreep ze. Doch dit wekte niet meer dan een zwak gevoel van spijt in haar, zóó los voelde zij reeds den band met haar Holiandsche familie.

Het was alles onvermijdelijk, dus goed, want deel van het goede besluit, dat zij had genomen.

Zij kon minachtend glimlachen om de voorstellen van de Breteuil en van Dupont, die haar wilden overreden, hare belofte te verbreken en haar eigen leven te leven. Alsof haar bestaan nu, met die schoone taak, niet oneindig beter was dan vroeger.

Verlangend zag zij uit naar het uur waarin zij de beslissing van baron Breteuil zou vernemen.

Prompt op den aangegeven tijd was zij aan de woning van den minister en werd onmiddellijk bij hem toegelaten»

Sluiten