Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen Septemberdag nog nauwelijks te onderscheiden vielen.

Haar oor ving vage geruchten van de straat: handwerkslieden trokken er naar hun werk en dronken een kop café au lait bij de verkoopster op den hoek; duidelijker te onderscheiden drongen huisgeluiden door: zacht openen en toedoen van deuren, gedempt-voorzichtige schreden langs de trappen.

Henriëtte Amélie kende de geluiden: zoo menigmaal had zij ze gehoord, wanneer zij en de Mirabeau in de eerste maanden na hun terugkeer uit Engeland, vaak tot den morgen waakten: hij werkend, zij als zijn trouwe gezellin.

In de laatste weken was zij menigmaal, als dezen morgen, vroeg wakker geworden en had de oorzaak bepeinsd van de verandering, die over haar vriend was gekomen.

Zij onderkende in hem een vreemde onrust, gansch onderscheiden van de onrust, door de werkkoorts in hem gewekt en die zich uitte in een druk zich uitspreken over verschillende plannen en voornemens, over personen met

Sluiten