Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat verzachtende woord te mogen vinden.

Allengs, terwijl haar vertrouwen in de goede uitkomst wies, voelde zij zich opgewekter worden; Thérèse vond aandachtiger gehoor voor haar verhalen over wat zij op straat gezien had en toen Préveux in den. avond een bezoek kwam brengen, kon Henriëtte hem met ongedwongen opgewektheid begroeten.

Préveux was na hun terugkomst in Parijs een trouwe bezoeker geworden; dikwijls besteedde bij vele van zijn vrije uren om de Mirabeau behulpzaam te zijn bij het maken van aanteekeningen, die deze voor zijn politieken arbeid kon noodig hebben; tegenover Henriëtte bleef de jonge man altijd de schuchter bewonderende aanbidder.

Terwijl hij binnenkwam overdacht Henriëtte dat hij zich in een paar weken niet had vertoond, en dat de Mirabeau hem niet scheen gemist te hebben; zij was in dien tijd te zeer vervuld geweest van wat haarzelve bewoog om het eerder op te merken.

Nu viel haar een zekere gedruktheid op in de wijze, waarop de jonge man haar begroette

Sluiten