Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertellen, wat gebeurd is. Niets wil ik voor je verzwijgen..." vroeg zij smeekend :

„Laat het rusten. Het is immers voorbij."

„Ja. Ik zal... Madame de Priaville schrijven. Trouwens, zij moet gevoeld hebben, dat wat ik haar gaf, niets was. Ik had het al eer willen uitmaken. Maar schrijven leek mij laf. En als ik bij haar was... Nu is het voorbq. Wij kunnen opnieuw gelukkig zijn, Jet-Lie."

Hij glimlachte en zijne oogen glansden.

Met een plotselinge wending, zooals zijn bewegelijk temperament ze meer vertoonde, begon hij te spreken over de conferentie met Calonne; vertelde hoe de minister zijn raad had gevraagd tegen den finantiëelen zwendel, waar het land door dreigde ten onder te gaan en hoe hij beloofd had, binnen den kortst mogelijken tijd een brochure te schrijven, waarinde fictieve waarde der aandeelen in deBanquede St. Charles — een papier waarin hevig a la hausse werd gespeculeerd — in het juiste licht werd gesteld.

Henriëtte Amélie, nog duizelend door de ondergane ontroering, spande zich in om te luiste-

Sluiten