Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daar een korter of langer tijd van rustig verblijven vinden.

Ook de Mirabeau roerde het plan af en toe opnieuw aan, maar het eerste enthousiasme ervoor, scheen gedoofd, nu hij zich weder sterker gevoelde.

Eén dezer dagen ontving Henriëtte een schrijven van Marie Louise de Prade, het vriendinnetje uit haar kloostertijd.

Zij spraken elkander niet meer: de vicomte de Prade had zijn vrouw verboden verkeer te zoeken met den comte de Mirabeau en diens maitresse en Marie Louise had dit aan Henriëtte' geschreven met de argelooze, nonchalante en tegelijk naïf-wreede eerlijkheid, waarmede zij reeds als heel jong meisje alles uitsprak wat in haar opkwam.

„Maar," had zij er bij gevoegd, „correspondeeren mag ik met je; dat verbiedt de vicomte mij niet. En hij verlangt niet eens de brieven, die wij wisselen, te lezen. Trouwens, hij weet wel, dat ik ze toch voor hem verbergen zou: welke vrouw laat haar echtgenoot haar brieven of mémoires lezen? Ik ben begonnen,

Sluiten