Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En toen hij, weifelend en ontwijkend geantwoord had, dat hij er niet af kón, had zij hem bezworen, zich vrij te maken van de machten, die hem omlaag trokken. In een uitbreking van hartstochtelijke woorden had zij hem gesmeekt, zichzelf te zijn, terwille van haarzelve, terwille van zijn werk, terwille van Frankrijk, dat hem noodig had.

En weer was door haar prachtig élan, dat haar als buiten zichzelve voerde, zijn hartstocht gewekt en weer • was zijn antwoord een omhelzing geweest en een smeekbede om haar liefde.

Als een bijtende pijn was het besef in haar nagebleven, dat zij hem wellicht in dat oogenblik voorgoed zou behouden hebben, wanneer het in haar macht had gelegen, zijn passie te beantwoorden. Maar weer als tevoren, was zij teruggehouden door een schuchterheid, een gevoel van onmacht, en door de eerlijkheid van haar natuur, die niet toeliet een gevoel te veinzen, dat niet in haar leefde.

En waar hij niet begreep, hoe al het gepassioneerde van haar wezen uitging naar zijn

Sluiten