Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

ELFDE HOOFDSTUK. Tohdjaja, 3e koning van Toemapei (Singosari) (1248—1249) ... 52

TWAALFDE HOOFDSTUK. Rangawoeni als 4e koning van Toemapei (Singosari) Sri Wisjnoewarddhana (1249—1266) 54

DERTIENDE HOOFDSTUK. Kartanagara, 5e en laatste koning van Toemapei (Singosari) (1268—1292) 56

VEERTIENDE HOOFDSTUK.

De heerschappij van Djajakatwang (1292—1293) 61

VIJFTIENDE HOOFDSTUK. De Chineesche expeditie op Java (1292—1293) . : 65

ZESTIENDE HOOFDSTUK. Kertaradjasa Djajawarddhana, le koning van Madjapahit (1294—1309) 69

ZEVENTIENDE HOOFDSTUK. Djajanagara, 2e koning van Madjapahit (1309—1328) 73

ACHTTIENDE HOOFDSTUK. Djajawisjnoewarddhani of: Tribhoewanottoengadewi Djajawisjnoewarddhani, 3e vorstin van Madjapahit (1328—1334) Voogdes over haar zoon Hajam Woeroek (1334—1350) •• 76

NEGENTIENDE HOOFDSTUK. Hajam Woeroek of Sjri Radjasanagara, 4e vorst van Madjapahit (1350—

1389) 80

TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

De bouw- en beeldhouwkunst in Oost-Java 98

EEN EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK. Wikramawarddhana (1389—1400 en 1401—1428), 5e Vorst van Madjapahit en Soehita (1400—1401), 6e Vorstin van Madjapahit .... 101 TWEE EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK. De laatste koningen van Madjapahit (1228—1478) . i • • • -104

DRIE EN TWINTIGSTE HOOFDSTUK. De Soendalanden van de 5e tot de 16e eeuw 107

Sluiten