Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat de verheerlijking van Sjiwa in één persoon vereenigd kon worden met die van Boeddha, is wel een bewijs voor de groote verdraagzaamheid waarmee de twee verschillende Godsdiensten elkaar op Java bejegenden.

Narasinga stierf kort na zijn boezemvriend. Ook zijn asch werd verdeeld: te Wengker en te Koemitir (Koemeper) had de bijzetting plaats. In het laatste werd hij als Sjiwabeeld vereeuwigd. Gedurende den Madjapahitschen tijd werd hem even goed als zijn koninklijken neef eer bewezen waf vooral hieraan is toe te schrijven, dat zijn kleinzoon, Raden Widjaja (ook: Nararja Sang-Ramawidjaja geheeten) de eerste Koning van Madjapahit is geweest.

Sluiten