Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pelen priester en het simpele prostituéetje naar de gniillotine rijdt, - „Zoo," bedoek de Humorist, „arrangeert net Leven de dingen, dat Gijlieden zoudt willen in regels en plannen dringen! - zegt hij nog tot den Bamabite: „Mon révérend Pere, ce dbnt j'enrage, c'est que je ne vous persuaderai pas. Nous allons dorrmr tous deux notre dernier sommeil, et je ne pourraa pas vous titer par la manche et vous révekler pour vous dke: „Vous voyez: vous nWez plus ni sentiment ni connaissance, vous êtes inanimé. Ce qui suk la vie est comme ce qui la précède."

En zoo, zonder de ijdele hoop, de ijdele zelfbegoocheling der zwakken, uitsluitend gedragen door de levenswijsheid! die hij bekrachtigde aan zijn Lucietius en aan de Natuur, het „Sic ubi non erirnus .. .» op de lippen, in een „attitude tranquiUe gaat hij den dood tegemoet, het beeld van de geesteshoogheid dat alle ijdel streven, alle hopeloos pogen te boven as en zonder illusies Leven en Dood aanvaardt.

Toen, tegen het eind van ^ eeuw> ^ wetens , _

pehjke enthousiasme, dat de wereld omvatten wilde, verengde tot een wetenschappelijke zelfgenoegzaamheid, die, zich al meer spedaliseerend, al minder begeerde te omvatten, dan wel zich „wijdde" aan een „practijk" van vliegmachines en kanonnen, warenhuizen en wereldtentoonstellingen, toen de wijde progressie-gedachte was verschrompeld tot een uitsluitend materialistisch behagen in uitsluitend peuteng^naterialistische vorderingen als steeds grootere verkeerssnelheid en steeds zich verscherpend technisch vernuft, alles of slechts zichzelf, öf geldgewin ten doel hebbend - toen de bekoring van het Socialisme op het gemoed' verbleekte en daarmee de greep van het Marxisme om het verstand verslapte, toen werd „Brotteaux» natuurUjkerwijs de held van het opgroeiend geslacht, en de Humor, de supe-

Sluiten