Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afleiding gevend door zijn muziek, en er een voortdurend genoegen in vindend zijn intiem milieu, zijn kamer, te verfraaien. Hij had de wanden laten behangen met een prachtig damast van een hoogst eigenaardige kleur, die nuanceerde van abrikoos-tint in violet, een kleur, die altijd in de meest harmonische overeenstemming was met het weer en den tijd van den dag. Tegen het middag-uur, als de zon op haar hoogste was, overheerschte de abrikoos-kleur, zoodat de kamer vol stond van een warmen goud-rosen schijn. En met den schemer verdonkerden de muren in teer, fluweelig violet. Hjj had dit wonderbare behang gevonden in Parjjs, toen hij daarheen een korte reis had gemaakt, wat hjj dikwjjls deed, als de benauwende sfeer, waarin hjj leefde, hem voor een oogenblik al te eng was geworden, in een kleinen winkel van oudheden op den Boulevard Beaumarchais bij de Bastille. Het was hem een genot bij de antiquairs te zoeken naar mooie dingen, en altijd vond hjj iets: nu eens een Venetiaansche vaas, een slanke, melkwitte kelk, waar, ter weerszijden van den voet twee kleine zwaantjes stonden, die de van den vaas-rand afvallende, fijn-koperen kettinkjes in hun snavel hielden; dan weer een bronzen bowl van sierlijk kunstsmeedwerk, of een bekoorlijk Tanagra-beeldje, door den tjjd verweerd en verkleurd, maar waarvan de artistieke lijn en de tot grjjs verworden terracotta-kleur hem verrukte... 0, hoe graag had hij gewild, dat Annemarie zijn liefde voor dingen van kunst en schoonheid deelde, maar alle

Het gevleugelde Wiel. II. 2

Sluiten