Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gereed was in zijn lavendel-kleurigen rok met gouden knoopen, zijn strak-gespannen duif-grijzen pantalon metsouspieds, zijn duif-grijzen half-hoogen hoed en duif-grijze handschoenen, terwjjl zijn donkerblauwe Prince Albert gereed lag, zijn jas met grooten mantel-kraag, om voor het weg-gaan omgeslagen te worden, voorvoelde hij, dat hg* op zjjn zusters een goeden indruk zou maken. En ook Annemarie, en het gaf hem een aangenaam gevoel van wei-behagen, had zich op haar voordeeligst gekleed. Zij droeg een, over een crinoline ruim-plooiend kleed van donkergroen marokijn met breede strooken van een tint donkerder groen fluweel bezet; het jacquetje sloot zeer nauw om haar slank figuur, en in de V-vormige opening tusschen de fluweelen revers lag een fijn-batisten chemisette. Ook de ondermouwen, die te zien kwamen door een insnjjding der bovenmouwen beneden den elleboog en deze verlengden tot. over den pols, waren van hetzelfde geborduurde batist. Om het fraai-gevormde hoofd lijnde zich een sluithoed van donkergroen fluweel met lichter linten brides, en om haar schouders vlijde zich de prachtige sabelbonten mantille, die hjj haar op haar laatsten verjaardag gegeven had, en in welk kostbaar geschenk zjj had berust, omdat zjj er zooveel nut van kon hebben.

— Een lady, dacht Cornelius tevreden, op en top een lady ...

Zjjn zoontje Peter droeg een langen kiel met om het middel een verlakten riem en een lange broek van sterke Engelsche stof, maar daar het

Sluiten