Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er zijn al te veel ongeregeldheden gebeurd.

— Moeder, zei Peter, en hij keek haar vast in de oogen. U weet, waar 't hier om gaat. 't Is de strijd tusschen macht en recht. Er zijn te groote belangen mee gemoeid, dan dat we daar zoo gemakkelijk over heen loopen kunnen. Er moet een algemeene beweging ontstaan, waardoor 'n kracht kan worden ontwikkeld, die de overwinning behalen moet.

— Maar ik keur 't af, zei ze, dat je daarvoor je naam, je positie in de waagschaal stelt.'

— M'n naam! m'n positie! als ik opkom voor 'n eerlijke zaak?

— Toch, hield zij vol. Je weet, hoe 't in de wereld gaat. De partij van De Vletter moet 't afleggen, en al degenen, die aan zijn zijde staan worden 't kind van de rekening.

— En dus, vroeg hij, moet ik, om die verstandelijke overwegingen m'n vriend verloochenen, juist nu hij 'n betuiging van sympathie 't meest noodig heeft?

— Je kan met hem sympathiseeren, zonder zóó daadwerkelijk op te treden ...

— Neen, dat kan ik niet! Daarvoo<|s alles veel te ver gegaan... 't Moet nu buigen of breken.

— Maar je begrijpt dan toch wel, dat 't breken zal zijn?

— Waarom? Heel 't volk is op De Vletter's hand. Als 't gezamenhjk optreedt, is niets daartegen bestand.

— De Vletter is 'n goed man, ik ken hem,

Sluiten