Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik weet 't. Hij heeft gelijk en de machthebbers hebben ongelijk. Maar wat voor goeds is er ooit uit zulk optreden voort-gekomen? Hij doet me altijd denken aan Multatuli: 'n spontane idealist, maar zonder overleg, en zonder diep inzicht.

— Moeder, 't gaat hier om veel ernstiger dingen dan om 't belang van De Vletter alleen. In alle landen van Europa is er 'n beweging gaande, die meer rechten voor 't volk verlangt. De Vletter heeft daarvan misschien nooit gehoord maar intuïtief voelt hij, dat er something rotten is in the State, en op zijn manier tracht hij hulp te geven en verbetering te brengen.

— Zijn manier is die van 't geweld. En dat is altijd en overal gebleken de verkeerde manier te zijn.

— Neen, Moeder! Vergeet u de Fransche Revolutie? En welk 'n heilzame invloed die heeft uitgeoefend op de algemeene welstand? 't Volk moet bevrijd worden, 't moet leeren begrijpen, dat 't niet enkel plichten, maar ook rechten heeft, en dat 't saam-verbonden 'n kracht kan vormen, waartegen niets is bestand.

— Och, jongen, wat een gevaarlijke theorieën. Je begrijpt niet half wat voor verschrikkingen je los-ketenen wilt. Alle patroons, alle hoogere ambtenaren, 't heele stadsbestuur is tegen De Vletter, en wie zich" met hem inlaat, wordt beschouwd als 'n . . .

— Opstandeling, 'n individu waarvoor men oppassen moet, ja, ik weet 't heel goed. En toch, ik kan niet anders! M'n heele wezen komt

Sluiten